Logo

Fremtidens fjernvarme i Give er lavet på kylling

Vores fabrik i Farre producerer ca. 1.000 tons danske kyllingeprodukter om ugen og samtlige produkter bliver frosset ned i det øjeblik, de er forarbejdet. Det skaber en masse energi, og det er præcis her, der findes en uudnyttet ressource. 

Win-win for alle - den grønne omstilling, lokalsamfundet og Danpo

De kraftige køleprocesser i forbindelse med nedfrysningen afgiver store mængder varme, og netop den overskudsvarme vil Danpo og Give Fjernvarme nu i en værdifuld sektorkobling dirigere ud til fjernvarmekunderne.

Give Fjernvarmes forbrug af flis kan reduceres med over 50 % og helt fjerne behovet for naturgas. Byen Farre, hvor Danpo er placeret, kan som en del af projektet også blive koblet på fjernvarmenettet og dermed også skifte fra naturgas og olie.

Den tekniske løsning består i en 5 MW eldrevet varmepumpe, der forsynes med det varme vand fra køletårnene, og via varmeveksleren sendes vandet ud i fjernvarmesystemet i den rette temperatur. I den forbindelse anlægges der en 3,6 km lang transmissionsledning til Give Fjernvarme. Gravearbejdet, der udføres af Give Fjernvarme, startede i foråret 2023 og hele projektet forventedes klar i 2024.

Give Fjernvarme leverer varme til omkring 2000 kunder, og de kan nu se frem til en konkurrencedygtig og endnu grønnere varmeforsyning. Danpo kan spare betydelige mængder strøm til køletårnene ved at afgive spildvarmen til fjernvarmen.   

Energiforbruget er i disse tider meget i fokus, og det vil fortsætte i fremtiden. Vi er derfor rigtig glade for at have etableret dette tætte samarbejde med Give Fjernvarme, der gør det muligt at udnytte den store mængde overskudsvarme og lede den ud til Give by. Det er en win-win for alle: den grønne omstilling, lokalsamfundet og Danpo.       

Projektet blev nomineret til MLDK´s årstræf 2023. Danpo var nominerede i kategorien Mærkevareleverandørernes CSR-pris. På trods af vi ikke løb med prisen, var vi stolte af nomineringen.

Fjernvarme

Se videoen "Fremtidens fjernevarme i Give er lavet på kylling"