Logo

Vi støtter FN's 17 verdensmål for bæredygtig udvikling

Danpo, der er en del af Scandi Standard, støtter Agenda 2030 fuldt ud, herunder de Bæredygtige Udviklingsmål (SDG'er). Som følge af vores aktiviteter har vi indflydelse på flere af SDG'erne og et stort ansvar samt gode muligheder for at bidrage til opfyldelsen af SDG'erne og deres mål.

Her er en beskrivelse af de verdensmål (SDG'er), hvilket vi som virksomhed har størst ansvar for og størst mulighed for at gøre en forskel.

2: Stop sult

Scandi Standard kan bruge sunde og proteinrige produkter til at lette adgangen til sikker og nærende mad for alle. Vi har også et betydeligt ansvar, sammen med vores producenter og andre aktører i vores værdikæde, for at sikre, at vi udvikler bæredygtige metoder til fødevareproduktion. I overensstemmelse med vores arbejde med klimaet og biodiversiteten stræber vi efter at øge gennemsigtigheden i værdikæden og fremme samarbejde og udvikling.

Verdensmål 2 640X426px 72Dpi

8: Anstændigt arbejde og økonomisk vækst

Som en betydelig arbejdsgiver og aktør på vores hjemmemarkeder har Scandi Standard mulighed for at bidrage til bæredygtig økonomisk vækst og øge ressourceeffektiviteten på produktions- og forbrugsstadierne. Vi opnår dette ved at anvende et værdikædeperspektiv, hvor vi arbejder på at optimere effektiviteten og reducere generel spild og madspild på hvert trin. Vi tager også ansvar for vores medarbejderes arbejdsforhold og arbejdsmiljø ved at bruge en struktureret og systematisk tilgang. Derudover arbejder vi også proaktivt med leverandører for at sikre overholdelse af menneskerettigheder i hele værdikæden.

Verdensmål 8 640X426px 72Dpi2

12: Ansvarlig forbrug og produktion

At sikre bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre er kernen i vores aktiviteter. Dette bidrager til FN's SDG'er og forbedrer effektiviteten og lønsomheden af vores aktiviteter. Som fødevareproducent er en af vores vigtigste opgaver at reducere madspild og andet affald - inden for vores egne produktionsprocesser og gennem hele værdikæden - ved at samarbejde med leverandører, kunder og slutforbrugere. Vi arbejder også proaktivt på at integrere bæredygtighedsdata i vores rapporteringscyklusser, såsom i vores kvartalsrapporter samt vores års- og bæredygtighedsrapporter.

Verdensmål 12 640X426px 72Dpi3

13: Klimahandling

Klimaforandringer er en af de største udfordringer i vores tid, og Scandi Standard arbejder systematisk på at identificere og analysere risiciene i forbindelse med klimaforandringer. Vi arbejder også for, at kyllinger skal være en del af løsningen ved at fastsætte videnskabsbaserede klimamål, der er knyttet til vores hele værdikæde.

Verdensmål 13 640X426px 72Dpi4

15: Livet på landjorden

Som en aktør i fødevareproduktionsværdikæden er Scandi Standard afhængig af et velfungerende økosystem og biodiversitet. I den henseende udvikler vi mål og nøgleparametre, der omfatter hele værdikæden, og vi arbejder i øjeblikket proaktivt på at løse problemet med soja og skovrydning - ved at bruge certificeret soja og søge efter alternativer til soja i kyllingefoder.

Verdensmål 15 640X426px 72Dpi5

Læs evt. mere om FN's 17 verdensmål her