Logo

Prodan - producentforeningen til Danpo

Prodan forener de landmænd, der leverer slagtekyllinger til Danpo.

Tæt samarbejde

I det tætte samarbejde mellem Prodan og Danpo er der fokus på den daglige drift. Der optimeres på opdrættet, håndteres indfangning, lægges planer for indsætning af kyllinger, bygges nye kyllingehuse, registreres data, styres på aftalte målvægte, udveksles erfaring og afregnes på leverancerne.

Samtidig samarbejder Prodan og Danpo strategisk om fastsættelse af afregningsprisen, finansiering af nye kyllingehuse, nye racer og fodertyper, bekæmpelse af Salmonella og Campylobacter og meget mere.

 

Fordele ved medlemsskabet af Prodan

Den primære fordel er den store erfaringsudveksling, der foregår. Samtidig er man som landmand medlem af et forum, der taler men én stemme over for Danpo. Danpos ledelse informerer via Bestyrelsen og årlige medlemsmøder om virksomheden og markedet.

Medlemsskabet omfatter også en række vigtige forsikringsordninger, som er unikke for kyllingeproducenter, og Danpo sikrer med få ugers mellemrum relevant information til landmanden.

 

Et medlemsskab der giver dig mange fordele som producent.

En samlet stemme Sikrer optimale produktionsaftaler Erfaringsudveksling • Varetager medlemmers interesse • Sikrer optimale samarbejdsaftaler • Fokus på daglig drift