Logo

ACQP - sådan sikrer vi sporbarhed

Danpo tager ansvaret for at levere sikre og trygge fødevarer – det er en del af fundamentet for en bæredygtig udvikling af en moderne fødevarevirksomhed.

Ansvarlighed er centralt for levering af kylling i overensstemmelse med forbrugeres, kunders og myndighedernes krav og forventninger til fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd.

Danpo tager ansvaret for at levere sikre og trygge fødevarer – det er en del af fundamentet for en bæredygtig udvikling af en moderne fødevarevirksomhed. Ansvarlighed er centralt for levering af kylling i overensstemmelse med forbrugeres, kunders og myndighedernes krav og forventninger til fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd.

For at leve op til dette ansvar har Danpo fået udviklet ACQP: Assured Chicken Quality Programme.

ACQP produktstandard 2.3

ACQP produktstandard 2.2

ACQP produktstandard 2.1

ACQP produktstandard 2.0

ACQP er et fuldt integreret kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram for alle led i håndteringen af slagtekyllinger. Programmet dokumenterer fuld sporbarhed fra jord-til-bord og er derfor underlagt kontrol af uvildigt institut.

ACQP indhenter og håndterer produktionsdata fra rugeægsproduktion, rugeri, opdræt af slagtekylling, transport og slagtning. Ligeledes omfatter programmet retningslinjer for og kontrol af vitale leverandører til jord-til-bord kæde for slagtekyllinger (foderfirmaer, veterinærer m.fl.).

Vi har udarbejdet en fælles ramme for slagtekyllingeproducenter tilknyttet Danpo.

 

Assured Chicken Quality Programme

• Kvalitetssikringssystem  Omfatter lovkrav til kyllingeproduktion  Dokumenterer fuld sporbarhed  Lavet i samarbejde med Prodan  Auditeres af DNV GL