Logo
om-danpo-banner.png
Aars_2.jpg
Samtale.jpg
Farre-kontor.jpg

Beskrivelse af halal ved Danpo A/S

En halal-godkendt slagtning
De største fjerkræslagterier i Danmark gennemfører en slagtning, der gør deres varer halal, dvs tilladte at spise for muslimer.

Slagtningen følger almindelig slagtetradition og er overvåget af de danske veterinære myndigheder. Hvad angår dyrevelfærden er processen anerkendt af Dyrenes Beskyttelse og Fødevarestyrelsen.

Forud for aflivning bedøves kyllingerne ved at deres hoveder føres hurtigt gennem et strømførende kar med vand. Bedøvelsen sikrer en smertefri aflivning og sker jævnfør dansk og europæisk lovgivning.


Aflivningen foregår ved at skære halspulsåre, strube og spiserør over med en hurtigt-roterende kniv. Herved løber blodet hurtigt og effektivt fra dyret, og bidrager til at sikre den bedste kødkvalitet.


Slagtningen overvåges ifølge dansk lovgivning af en slagterimedarbejder for at sikre, at dyrene aflives korrekt. Denne medarbejder er muslim.


Når man begynder at slagte, og hvis der har været en pause i slagtningen, fremsiger den muslimske medarbejder en bøn, der oversat lyder: ”I Allahs Navn, Allah er stor”. Bønnen adskiller en almindelig slagtning fra en halal-godkendt slagtning.

 

Derfor er der halal-godkendt slagtning af kylling

I mere end 40 år har Danpo leveret halal-kylling. Det betyder, at man har kunnet afsætte til kunder i blandt andet Tyskland, Danmark, England, Sydkorea og Sverige, der ellers ikke ville købe fra Danpo. Og det betyder også, at man har kunnet mindske madspild ved at sælge dele som fødder, gumper og vinger, der ikke er tradition for at anvende i det danske køkken.


Da en kylling således typisk skæres op for at blive solgt til kunder i både Danmark og i udlandet, er det nødvendigt for os, at slagtningen og vores slagteri er godkendt halal.


For at få og opretholde en halal-godkendelse kræver det løbende inspektioner. Sådan er det generelt for de godkendelser, som de danske fødevaremyndigheder og kunder kræver.


Hvem halal-godkender Danpo?
Danpo arbejder sammen med Islamic Cultural Center Copenhagen (ICC). ICC godkender Danpo A/S således, at vi kan sælge halal-kylling.
Vi betaler for denne godkendelse, som for vore øvrige godkendelser. Det vi betaler til ICC går til transport, løn og administrative omkostninger. Betalingen varierer og er på under 100.000 kr./året og håndteres som en eksportomkostning.


Kulturcenteret driver en moske, deltager i danske og tværkulturelle arrangementer og fungerer som besøgscenter for skoler og lignende.

halal_frit_1.png

Det lille halal-stempel
Vil man vide, om et produkt er halal skal man se efter et relativt lille ”stempel”. Det findes oftest sammen med den øvrige varedeklaration på bagsiden af emballagen. Det kan ikke siges præcist, hvordan stemplet ser ud, da det varierer mellem de institutioner, der godkender. Et produkt under Danpo-mærket bærer et halal-stempel, hvis det kan godkendes halal.

Kyllinger_15.jpg