Logo
om-danpo-banner.png
Aars_2.jpg
Samtale.jpg
Farre-kontor.jpg

Fokus på den højeste fødevaresikkerhed

Vi skal overholde danske og europæiske myndighedskrav til fødevaresikkerhed, krav fra 3.-parts auditører (certificeringer) og kundekrav.

Overordnet håndterer kvalitetssystemet tre områder for produkter og processer:

 • Fødevaresikkerhed
 • Produktkvalitet
 • God produktionspraksis - GMP

GMP er en forkortelse af "Good Manufacturing Practise". Populært sagt svarer det til god køkkenhygiejne. Det indebærer, at vores produktionssteder blandt andet har regler for:

 • De ansattes hygiejne
 • Rengøring og kontrol
 • Uddannelse af de ansatte
 • Sporbarhed af produkter

For at levere helt sikre kyllingeprodukter, arbejder Danpo efter HACCP-principperne. HACCP står for Hazard Analysis Critical Control Point.

Såkaldte HACCP-teams af dygtige medarbejdere overvåger produktionen fra råvare til færdigvare med fokus på de punkter, hvor man har analyseret, at noget kan gå galt. De kritiske styringspunkter er af biologisk, fysisk eller kemisk karakter.

Vi har særlige steder i produktionsprocesserne, hvor vi foretager kvalitetskontrol og vurderer, om produktet lever op til den kvalitetsstandard, vi har sat. Eksempelvis overvåger vi: 

 • Kvaliteten i slagteprocessen
 • Produkternes udseende og vægt
 • Marineringsprocessen
 • Pakning og etikettering

FØDEVARESIKKERHED

Fødevaresikkerhed er at sikre,
at kyllingen er uskadelig at spise

HACCP
God produktionspraksis
Salmonella
Campylobacter
Produktkvalitet
Certificering
Sporbarhed

Danske kyllinger er salmonellafrie

Salmonella er en tarmbakterie, der findes i naturen. Den kan findes i æg, fjerkræ, svine- og oksekød.
Læs mere her.

ACQP - sådan sikrer vi sporbarhed

Danpo tager ansvar for at levere sikre og trygge fødevarer. Ansvarlighed er centralt for levering af kylling i overensstemmelse med forbrugeres, kunders og myndighedernes krav og forventninger til fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd – det er en del af fundamentet for en bæredygtig udvikling.

For at leve op til dette ansvar har Danpo udviklet ACQPAssured Chicken Quality Programme.

ACQP er et integreret kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram for alle led i håndteringen af slagtekyllinger. Programmet dokumenterer fuld sporbarhed fra bonde-til-kunde og er underlagt en uvildig kontrol.

ACQP indhenter og håndterer produktionsdata fra rugeægsproduktion, rugeri, opdræt af slagtekylling, transport og slagtning. Ligeledes omfatter programmet retningslinjer for og kontrol af vitale leverandører (foderfirmaer, veterinærer m.fl.).

Certificering

Vores produktion er certificeret efter den internationale BRC-standard.

BRC stiller krav til:

Kvalitets- og risikoledelse
Fabrikkens tilstand
Produkt- og proceskontrol
Elementer af bæredygtighed
Ansattes trivsel