Logo
_O5A2111.jpg
kyllinger_3.jpg
Kyllinger_4.jpg
Kyllinger_15.jpg

Prodan - producentforeningen til Danpo

producent.png

Prodan forener de landmænd der leverer slagtekyllinger til Danpo.

Tæt samarbejde
I det tætte samarbejde mellem Prodan og Danpo er der fokus på den daglige drift. Der optimeres på opdrættet, håndteres indfangning, lægges planer for indsætning af kyllinger, bygges nye kyllingehuse, registreres data, styres på aftalte målvægte, udveksles erfaring og afregnes på leverancerne.

Samtidig samarbejder Prodan og Danpo strategisk om fastsættelse af afregningsprisen, finansiering af nye kyllingehuse, nye racer og fodertyper, bekæmpelse af Salmonella og Campylobacter og meget mere.

Fordele ved medlemsskabet af Prodan
Den primære fordel er den store erfaringsudveksling der foregår. Samtidig er man som landmand medlem af et forum der taler men én stemme over for Danpo og Danpos ledelse informerer via Bestyrelsen og årlige medlemsmøder om virksomheden og markedet.

Medlemsskabet omfatter også en række vigtige forsikringsordninger, som er unikke for kyllingeproducenter og Danpo sikrer med få ugers mellemrum relevant information til landmanden.

PRODAN

Et medlemsskab der giver dig mange fordele som producent

En samlet stemme

Varetager medlemmers interesse

Sikrer optimale produktionsaftaler

Sikrer optimale samarbejdsaftaler

Erfaringsudveksling

Fokus på daglig drift