Logo
_O5A2111.jpg
kyllinger_3.jpg
Kyllinger_4.jpg
Kyllinger_15.jpg

ACQP - sådan sikrer vi sporbarhed

Danpo tager ansvaret for at levere sikre og trygge fødevarer – det er en del af fundamentet for en bæredygtig udvikling af en moderne fødevarevirksomhed. Ansvarlighed er centralt for levering af kylling i overensstemmelse med forbrugeres, kunders og myndighedernes krav og forventninger til fødevaresikkerhed, dyresundhed og dyrevelfærd.

For at leve op til dette ansvar har Danpo fået udviklet ACQP: Assured Chicken Quality Programme.

ACQP er et fuldt integreret kvalitetssikrings- og dokumentationsprogram for alle led i håndteringen af slagtekyllinger. Programmet dokumenterer fuld sporbarhed fra jord-til-bord og er derfor underlagt kontrol af uvildigt institut.

ACQP indhenter og håndterer produktionsdata fra rugeægsproduktion, rugeri, opdræt af slagtekylling, transport og slagtning. Ligeledes omfatter programmet retningslinjer for og kontrol af vitale leverandører til jord-til-bord kæde for slagtekyllinger (foderfirmaer, veterinærer m.fl.).

Vi har udarbejdet en fælles ramme for slagtekyllingeproducenter tilknyttet Danpo.

Vi har også lavet en film som viser vores ACQP program - se den her.

ACQP

Assured Chicken Quality Programme

Kvalitetssikringssystem

Lavet i samarbejde med Prodan

Omfatter lovkrav til kyllingeproduktion

Auditeres af DNV GL

Dokumenterer fuld sporbarhed