Logo

Producent

Jacob Roland Pedersen
Ansvarlig for levende produktion, veterinære forhold og dyrevelfærd.
Noteringen.
Politiske forhold.
Producentforeningen Prodan.
Brancheforhold.

Jacob Roland Pedersen

Direktør for levende produktion og veterinære forhold

+45 2277 8599

Send e-mail
Bent Holten
Kontakt til rugerier.
Kontrakter med producenter.
Styring af Danpos egenproduktion af slagtekyllinger.

Bent Holten

Indkøbschef - konsulent/planlægning

+45 2277 8648

Send e-mail
Jens Lindbjerg
Udarbejde hjemhentningsplaner og tider.
Afdisponering af Salmonella kyllinger.
Sikre at fangere og chauffører kan auditeres.

Jens Lindbjerg

Planlægningskonsulent

+45 2125 2101

Send e-mail
Vivian V. Skøtt

Vivian V. Skøtt

Koordinator

+45 3018 3916

Send e-mail
Tommy Dideriksen
Forbedre kvaliteten af de kyllinger der kommer til slagtning.
Supportere producenter.
Være et bindeled fra slagteriet til producenten.

Tommy Dideriksen

Konsulent

+45 3018 4054

Send e-mail
Jan Schmidt
Indfangning og hjemtransport.
Bemanding og kapacitet.
Udvikling af nyt materiel.
Dyrevældfærd i hjemhentningen.
Procedure og audit.
Overenskomstforhold.

Jan Schmidt

Afdelingsleder for hjemhentningen

+45 4082 1916

Send e-mail
Laurids Nørgaard
Prøveudtager Syd.

Laurids Nørgaard

Prøveudtager Syd

+45 2543 4226

Send e-mail
Sokketager

Sokketager

Prøveudtager nord

Jens Peter Ingemann
Styring og opdatering af ACQP
ACQP auditeringer
Planlægning af sokkeprøver
Producentafregninger Rokkedahl Food

Jens Peter Ingemann

Konsulent

2938 7476

Send e-mail
Allan Risom

Allan Risom

5362 4170

Send e-mail