Logo

Fremtidens fjernvarme i Give er lavet på kylling

Billede Danpo

Vores fabrik i Farre producerer ca. 1.000 tons danske kyllingeprodukter om ugen og samtlige produkter bliver frosset ned i det øjeblik, de er forarbejdet. Det skaber en masse energi og det er præcis her, der findes en uudnyttet ressource. For de kraftige køleprocesser i forbindelse med nedfrysningen afgiver store mængder varme og netop den overskudsvarme vil Danpo og Give Fjernvarme nu i en værdifuld sektorkobling dirigere ud til fjernvarmekunderne.

Give Fjernvarmes forbrug af flis kan reduceres med over 50% og helt fjerne behovet for naturgas. Byen Farre, hvor Danpo er placeret, kan som en del af projektet også blive koblet på fjernvarmenettet og dermed også skifte fra naturgas og olie.

Den tekniske løsning består i en 5 MW eldrevet varmepumpe, der forsynes med det varme vand fra køletårnene og via varmeveksleren, sender vandet ud i fjernevarmesystemet i den rette temperatur. I den forbindelse skal der anlægges en 3,6 km lang transmissionsledning til Give Fjernvarme. Gravearbejdet, der udføres af Give Fjernvarme, starter i foråret 2023 og hele projektet forventes at stå klar i 2024.

Give Fjernvarme leverer varme til omkring 2000 kunder og de kan nu se frem til en konkurrencedygtig og endnu grønnere varmeforsyning. Danpo kan spare betydelige mængder strøm til køletårnene ved at afgive spildvarmen til fjernvarmen.   

Energiforbruget er i disse tider meget i fokus og det vil fortsætte i fremtiden. Vi er derfor rigtig glade for at have etableret dette tætte samarbejde Give Fjernvarme, der gør det muligt at udnytte den store mængde overskudsvarme og lede den ud til Give by. Det er en win-win for alle, den grønne omstilling, lokalsamfundet og Danpo.       

Projektet blev nomineret til MLDK´s årstræf 2023. Danpo var nominerede i kategorien Mærkevareleverandørernes CSR-pris og på trods af vi ikke løb med prisen, var vi stolte af nomineringen